Biblioteka Publiczna w Andrzejewie

Ksiażki to nasza pasja

Aktualności

Konkurs „Nasi przodkowie dla Niepodległej”

Regulamin konkursu „Nasi przodkowie dla Niepodległej”

Postanowienia ogólne

§ 1

Konkurs „Nasi przodkowie dla Niepodległej”, zwany dalej konkursem, ma charakter edukacyjny i popularyzatorski. Celem konkursu jest:

 • mobilizowanie młodzieży do gromadzenia i badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w intersujący i twórczy sposób;
 • upamiętnienie i opisanie osób walczących o niepodległość Polski do roku 1956, związanych z gminą Andrzejewo, w różnoraki sposób z racji zamieszkania, urodzenia, działalności.Obszarem poszukiwania do wybranego tematu mogą być różne sfery życia: nie tylko walka, konspiracja ale również trudna i odpowiedzialna praca;
 • upamiętnianie i opisanie martyrologii mieszkańców gminy Andrzejewo;
 • zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode poprzez dzielenie się wiedzą historyczną;
 • pobudzenie aktywności społecznej promującej integrację pokoleniową.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo.

§ 3

Współorganizatorami konkursu są Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej
i Stowarzyszenie Wizna 1939.

§ 4

           Honorowy patronat nad konkursem sprawują Muzeum – Dom Rodziny Pileckich i Wójt Gminy Andrzejewo.

§ 5

Projekt został sfinansowany w ramach konkursu grantowego Fundacji BGK
„Na 100 Niepodległa”.

Zasady uczestnictwa w konkursie

§ 6

W konkursie biorą udział zespoły 2-3 osobowe, w których skład wchodzą obowiązkowo jedno dziecko w wieku 10-16 lat i senior, który wspomoże pracę dziecka, dodatkowo w skład zespołu może wejść rodzic lub opiekun.

Należy zaznaczyć, że senior może sprawować opiekę tylko nad jednym dzieckiem.

Terminarz

§ 7

 1. Pierwsza połowa lipca 2018 r. – opublikowanie informacji o konkursie na Facebooku Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo.
 2. 23 lipca 2018 r. – spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych projektem.
 3. 18 września 2018 r. – warsztaty „Jak i gdzie szukać śladów historii?”.
 4. Rejestracja uczestników – do 30 września 2018 r. Zgłoszenie należy kierować do wyznaczonych osób, które na terenie danej szkoły odpowiadają za realizację konkursu lub w siedzibie organizatora.
 5. 5.Konsultacje u koordynatorów konkursu w poszczególnych szołach – wrzesień– październik 2018 r..
 6. Składanie prac konkursowych 15-31 października 2018 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo.
 7. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników – podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości - 2018 r. (o dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni w późniejszym czasie).
 8. Koordynatorzy konkursu w poszczególnych szkołach:

Barbara Nagórka - Szkoła Podstawowa w Andrzejewie (tel.: 797683004, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

Damian Jasko - Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii (tel.: 607114074, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Ewa Zielonka Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce (tel.: 519853133, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zadania uczestników biorących udział w konkursie

§ 8

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują: film, prezentację multimedialną, dokument pdf, kronikę, album, wypowiedź ustną utrwaloną na nośniku cyfrowym przedstawiającą sylwetki osób uczestniczących w walkach o niepodległość, ofiary wojen, mieszkańców Andrzejewa i okolic na tle wydarzeń historycznych pierwszej połowy XXw.
 2. Inspiracją do stworzenia autorskiej opowieści może być rozmowa, wywiad, artefakt, dokument archiwalny, relacja świadków wydarzeń, opracowanie naukowe, fotografia, pamiątkowy przedmiot związany z lokalną historią.
 3. Uczestnicy konkursu mogą korzystać ze specjalnie w tym celu przygotowanego księgozbioru dostępnego w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo.
 4. Prace mogą być wykonane w formie elektronicznej (na nośnikach: płyta DVD lub pendrive), zapisane w ogólnodostępnych programach (pakiet Microsoft Office, Windows Media Player) lub w wersji papierowej (w zależności od wyboru formy).

Prace konkursowe – wymagania i kryteria

§ 9

 1. Każda praca powinna mieć charakter twórczy i jak najpełniej realizować podjęty przez uczestnika temat konkursu.
 2. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Tryb oceny prac konkursowych. Nagrody

§ 10

 1. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatorów.
 2. Kryteria oceny prac konkursowych:
  1. zgodność z tematem konkursu,
  2. unikalność i wyjątkowość pozyskanych przez autorów źródeł historycznych,
  3. przedstawienie opisywanych wydarzeń w kontekście historycznym,
  4. poprawność merytoryczna,
  5. forma prezentacji (estetyka, oryginalność, pracochłonność).

 1. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone tabletami o wartości około 700 zł każdy.

Postanowienia końcowe

§11

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Informacje dotyczące ewentualnych zmian w regulaminie konkursu będą udostępnione na profilu społecznosciowym https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Gminy-Andrzejewo-155136138287129/ .

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podległają weryfikacji lub zaskarżeniu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i repredukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie autorów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Andrzejewo.

Serecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.
Życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych.

Organizatorzy

 

Karta zgłoszenia

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE SENIORA LUB OPIEKUNA BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE

PLAKAT