Historia powstania biblioteki

Początek istnienia biblioteki Publicznej w Andrzejewie datuje się od 18 grudnia 1949 roku. Pierwszym kierownikiem była wówczas pani Wdowiak Władysława- nauczycielka polonistka. Na koniec 1949 roku księgozbiór liczył 500 woluminów i 26 czytelników.

Biblioteka mieściła się w budynku szkoły podstawowej. Praca nad upowszechnianiem czytelnictwa była słabo rozwinięta. Rok 1950 to dalsze powiększenie księgozbioru i tworzenie punktów bibliotecznych. Następnym kierownikiem biblioteki w 1954 roku była pani Zofia Kraszewska, księgozbiór biblioteki liczył 2562 woluminy. W lipcu 1959 roku kierownictwo biblioteki obejmuje pani Pałęcka Bogusława, wzrasta liczba punktów bibliotecznych we wsiach Ołdaki Polonia, Zaręby Warchoły, Jabłonowo Klacze, Przeździecko Grzymki, Pieńki Żaki, Załuski Lipniewo.

Na koniec 1960 roku jest odnotowanych 506 czytelników.

Biblioteka ciągle była przenoszona, nie miała własnego lokalu, w 1998 roku powstaje samorząd gminy, ulegają likwidacji wszystkie punkty biblioteczne oraz filia Biblioteczna w Ruskołęce Starej. Księgozbiór zostaje przejęty przez Bibliotekę Publiczną. Zostaje przeprowadzona selekcja księgozbioru. Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostką kultury podległa, Urzędowi Gminy. Działa na podstawie statutu nadanego uchwałą rady gminy z dnia 30 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr. XXX/108/09.

Księgozbiór obecnie liczy 17530 woluminów. W bibliotece jest zarejestrowanych 434 czytelników, liczba wypożyczeń literatury w ciągu roku waha się w granicach 9598 woluminów. Do głównych zadaniach realizowanych przez bibliotekę należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska

- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz uwzględniając potrzeby wszystkich mieszkańców gminy i okolic

- realizowanie działań z zakresu wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

Powierzchnia biblioteki wynosi 75jest to jedno pomieszczenie wynajmowane w którym znajduje się literatura piękna dla dorosłych i dzieci, popularnonaukowa, księgozbiór podręczny z którego korzystamy na miejscu i literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży oraz wydzielone nowości biblioteczne i lektury.

W bibliotece zatrudniony jest jeden pracownik na cały etat jest nim kierownik Biblioteki Publicznej.  W realizacji działań Biblioteka posiłkuje się zatrudnianiu stażysty z Urzędu Pracy.